Frontnieuws

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Nieuws afbeelding Pinksteren 2019 • Nieuws afbeelding Frontmieuws Kerst 2018

  Heb je het al gehoord? Een Koning is geboren! Jezus werd geboren in Bethlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: Waar is de koning van de Joden die kort geleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren .( Mattheüs 2 vers 1 en 2, Bijbel in Gewone Taal; BGT) De wijzen uit het Oosten. Een geschiedenis die altijd vragen oproept. Om hoeveel wijzen gaat het hier precies? Volgens de christelijke traditie zijn het er drie geweest. Hun namen zijn bekend: Balthazar, Melchior en Caspar. Maar het probleem is, dat er in de Bijbel niets over wordt gezegd. Het gaat om een groep wijzen. En hoeveel dat er zijn geweest, wordt niet gezegd. Het zijn in ieder geval knappe mannen, die veel over de sterren weten. Ze hebben een bijzondere ster gezien. Wat er nu precies zo bijzonder was aan die ster wordt niet gezegd, maar hij viel wel op. Bij de ster komt nog een andere vraag naar boven. Hoe wisten deze wijzen dat het om de geboorte van de koning van de Joden ging? Zij zagen een opvallende ster. Dat is altijd interessant. Maar hoe kwamen zij er nu bij, om dat te combineren met de geboorte van een koning in een ander land? Hoe is dat te verklaren? Is dat een wonderlijk ingrijpen van God geweest? Heeft Hij er voor gezorgd dat zij zo ineens op die gedachte kwamen? Of is er een hele geschiedenis aan vooraf gegaan? Deze wijzen komen namelijk wel uit een gebied, waar lang geleden een groot deel van het Joodse volk in ballingschap heeft gezeten. En natuurlijk kwamen de Assyriërs en de Babyloniërs op die manier in aanraking met toekomstverwachting van het Joodse volk. Neem alleen maar een man als Daniël die als leider werd aangesteld over alle wijzen mannen in Babylonië (Dan.2:48). In de boeken van de wijze mannen is over de Joodse toekomstverwachting geschreven. Daarbij zijn ook de woorden van de profeten uit het Oude Testament aangehaald en geciteerd. Een bijzondere ster gaat op. Maar dan is in vervulling gegaan waar de Joden het steeds over hadden! Hun koning is geboren! Dan gaan de wijzen op weg. Naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Hoe kan het ook anders. Daar zal de koning van de Joden wel te vinden zijn. Daar staat het paleis en daar is de tempel, het centrum van het Joodse geloof. Daar aangekomen vragen de wijzen, waar de pasgeboren koning van de Joden is. De wijzen twijfelen niet aan de geboorte van de koning! Zij vragen: Waar is de koning van de Joden die kort geleden geboren is? Waar kunnen we Hem vinden? Die vraag slaat in als een bom. Bij Herodes en daardoor ook bij het volk. Want als Herodes schrikt, nou, berg je dan maar. Die man gaat letterlijk over lijken. Hij heeft al een aantal familieleden laten vermoorden, omdat hij dacht dat zij een bedreiging waren voor zijn koningschap. En dan nu dit? De geboorte van de koning van de Joden? De Joodse Godsdienstleraren moeten de vraag van de wijzen maar beantwoorden. Nou, dat is voor hen niet zo moeilijk. Zij kennen de heilige boeken (het Oude Testament), daar staat het in. In het boek van de profeet Micha, in hoofdstuk 5 vers 1 zegt God tegen Israël en de andere volken: Luister Bethlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden in Juda. Toch zal er uit Bethlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël. Zo kregen de wijzen uit het Oosten te horen waar zij de geboren koning van de Joden konden vinden, om hem te eren. Vandaag hoef je niet direct bij de geleerden te horen om Jezus te vinden. Je hoef ook niet af te reizen naar Bethlehem om Hem daar te zoeken. Om Hem te vinden moet je Hem vragen in je hart te komen wonen. Vraag Hem om je leven te veranderen, dan wordt je een ander mens en zal uw en jouw Kerstfeest 2018, meer zijn dan sfeer, gezelligheid en lekker eten! Ik wens u en jou, goede en gezegende Kerstdagen. Cor Weeda


 • Nieuws afbeelding Frontnieuws Pinksteren 2018

  Mensen zoals Rudie met de woorden van het evangelie oproepen, bemoedigen, aansporen en troosten, ze brengen tot onze Heer, dat is het werk van Stationsevangelisatie De Open Deur.


 • Nieuws afbeelding Frontnieuws Kerst 2017

  Kerst brengt samen! Maar de engel zei: Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David.


 • Nieuws afbeelding Frontnieuws Pinksteren 2017

  De mensen snapten er helemaal niets van. Het Pinksterfeest is een feest dat niet altijd voor iedereen duidelijk is. Dat lezen we al in Handelingen 2:1 t/m 4 ( Bijbel in gewone taal): Toen het Joodse Pinksterfeest begon waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. En verderop lees je in vers 6: Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.


Frontnieuws per e-mail?

Wilt u ons frontnieuws in uw e-mail postvak ontvangen? Geef dit aan ons door en wij zorgen ervoor dat u dit nieuws per mail ontvangt.

Aanmelden

Waar evangeliseren wij?

 • Bij het centraal station Almere

  Station afbeelding In Almere werken we met Maria Kootstra (coördinator), Gitta, Jenny en Rika Gisteren 11 maart was het eindelijk weer eens lekker weer om te evangeliseren. We waren met z´n drieën, Rika, Jenny en ik. Deze keer gingen we afzonderlijk ieder een gedeelte van het Stationsplein. Nadat we gebeden hadden en het plein geclaimd in Jezus naam begonnen we met zaaien. Ik sprak een man die hier op visite was, hij woonde in België en kwam oorspronkelijk uit Afghanistan. Hij vertelde dat hij in België, Christen is geworden nadat hij meer dan genoeg van de Taliban had en van de islam. Nam een folder mee voor in de trein om te lezen. 2 jonge meisjes die alcohol drinken en wiet roken, zij zeiden dat God niet van hen hield omdat zij die dingen deden die God verboden heeft. Ik vertelde dat God van hen houdt, en een God is, die de zonde in de diepte van de zee gooit, waarna die zonden niet meer boven kunnen komen. Zij namen een folder aan en gingen verder. Ook sprak ik met Hilda een Surinaamse vrouw op leeftijd, zij stond heel open voor God, maar wist niet zo gauw wat zij moest geloven. Ik mocht voor haar bidden dat God haar ogen gaat openen en haar laat ervaren dat er een God is die van haar houdt. Ook heb ik gebeden voor haar man die reuma heeft. Tenslotte een gesprek met Harold, ook een Surinamer, hij was teleurgesteld in de kerkmensen, die mooie woorden hebben maar zich niet aan die woorden houden en heeft daarom besloten niet meer naar de kerk te gaan. Ik vertelde dat dit iets is tussen God en die mensen, maar dat Harold daar verder geen boodschap aan heeft. Toen ik hem uitnodigde voor Parousia, wilde hij helaas niet, zo vastgeroest aan zijn principes, is hij. Ik mocht wel voor hem bidden en mocht hem voor Gods troon brengen, ik bad hem Gods zegen toe en dat zijn hart aangeraakt gaat worden waardoor hij meer en meer gaat zoeken naar God. Het was weer fijn om te mogen getuigen en ik weet, dat God de stille na prediker is. Groet van Maria. Voor het begin, vroeg ik aan de Here of Hij de juiste persoon maar ons toesturen, ja heb ik al, ik ontmoette twee jongens één is moslim en die andere is Rooms, zij vroegen aan mij " waar kom ik vandaan". "Uit Indonesia" . Zij zijn ook , dan praten wij in het "Bahasa Indonesia ", zij zijn hier gekomen voor 6 maanden tot juli voor exchange student, zij zijn op zoek ook naar een gemeente, wow, God heeft echt iemand gestuurd naar de juiste plaats op het juiste tijd, ontmoet de juiste persoon. Ik geef hen het brochure over Pasen met het adres van de Parousia Gemeente erop. Zij houden ook van voetbal. Zij gaven hun e-mail adres. Die Moslim die woont vlakbij Parousia. Zij beloven ook om te komen. Ik ontmoette ook twee meisjes, toen ik vroeg " wie heeft voor jullie zonden betaald? ". Een van haar zegt God en die andere Jesus. die zegt God , zegt verder dat Paul Mc Cartney die betaaldde. Ik zeg dat "hij is ook alleen een mens die kan zondeigen, zonde moet betalen door iemand die geen zonde is dat is Jezus , de zoon van God, en ook God die stierf voor onze zonde, en na drie dagen weer opstaat. Ik geef hen de Parousia brochure en tijdschriften van Open Deur, en 'Nieuw leven' van David Maasbach. Ik ontmoette ook een moslims vrouw met haar moeder, ik gaf haar het traktaat in Arabisch en ook in het Nederlands , ook nog een Indonesische vrouw met haar moeder, en wij praten ook weer Indonesische. Ik geef haar het OM tijdschrift en ook één David Maasbach. Toen gingen wij bidden en danken en daarna gingen we naar huis. Wij gaan ook wel thee drinken, om dan met elkaar onze ontmoetingen te delen met de anderen en ook bidden we daar dan voor. Maar dat lukte vandaag niet. Groeten, Rika. Op za 11 mrt. 2017 om 20:45 schreef Jenny Virginia Vanmiddag heb ik rondom het station gelopen. Ik heb flyers mogen uitdelen en ook enkele mensen mogen spreken. Een meneer , zijn naam is Brain. Hij heeft hernia. Ik heb hem gesproken over onze Here Jezus. Hij geeft aan dat hij in Jezus gelooft. Ik mocht ook voor zijn genezing bidden. Daarnaast heb ik ook met twee jongeren gesproken. De ene(een jongen) gaat af en toe naar de kerk en had vele vragen en twijfels. Ik heb hem mogen bemoedigen zijn vragen aan God te stellen en dat God zeker antwoord zal geven.  De andere, een meisje, gaat ook af en toe naar de kerk. Ze zei dat het niet veel voorstelt, dat ze af en toe gaat. Ik heb haar bemoedigd dat het heel veel voorstelt dat ze (af en toe) gaat omdat ze dan Gods woord ontvangt wat haar van binnen veranderd. Helaas konden we niet verder praten omdat haar bus er net aankwam. Dicht bij het station is een Islamitische slager en enkele islamitische winkels. Ik heb aan drie Arabische mannen een flyer aangeboden waarvan één het echt heeft meegenomen. De andere heeft het gelezen en daarna teruggegeven. De derde wilde het niet.

  Lees verder
 • Bij het centraal station Hilversum

  Station afbeelding Nieuwe impuls voor Hilversum.

  Lees verder
 • Bij het centraal station Leeuwarden

  Station afbeelding

  Lees verder
 • Bij het centraal station Nijmegen en Arnhem

  Station afbeelding Het team evangeliseert twee maal per maand afwisselend in Arnhem en Nijmegen. De groep deelt folders uit aan mensen die even stil staan op het station en probeert met hen in gesprek te komen over het evangelie. Er worden geen doekjes omheen gedraaid en sommigen reageren dan ook afwijzend maar anderen zijn juist op zoek naar de zin van het leven en willen graag meer weten. In beide gevallen worden mensen vriendelijk benaderd en respecteren we hun mening. Per groepslid vinden er per sessie meestal zo'n 2 a 3 intensieve gesprekken, veelal met jongeren, plaats. Ons valt vaak op, dat de mensen in Arnhem meer gesloten zijn voor het evangelie dan de mensen in Nijmegen. Arnhem lijkt een wat zakelijker stad. Dit komt wellicht ook door de universiteit, in Nijmegen, waardoor er meer jongeren in deze stad zijn. Jongeren zijn vaker bereid om over het evangelie na te denken.

  Lees verder
 • Bij het centraal station Rotterdam

  Station afbeelding René heeft veel gesprekken met mensen, dat valt hem erg mee, hij was er zelfs verbaasd over. (Tsja religie is weer in!) De anderen hebben ook goede gesprekken.

  Lees verder
 • Bij het centraal station Utrecht

  Station afbeelding Alleen is 5 jaar later het werk daar alweer gestopt, wegens gebrek aan medewerkers. U kunt zich voorstellen hoe dankbaar wij waren toen we na 26 jaar in maart 2008 weer een herstart konden maken.

  Lees verder
Laatste nieuws

22 nov: De Week van Centraal

nieuws afbeelding Opname gemaakt door de E.O. De Week van Centraal was een onderdeel van het programma 'Geloven op twee'. Over een conducteur Rene Gerssen en een machinist Henk Teuwissen. Een indruk van hun bezigheden.

Lees verder

21 nov: Stationsevangelisatie De Open Deur

nieuws afbeelding Hoe gaat stationsevangelisatie nu in zijn werk? Dat kun je hier bekijken. Dit zijn opnames van de E.O. gemaakt op 14 september 2013. Anja oriënteert zich in het stationsevangelisatiewerk en besluit daarna om vaste medewerkster te worden. Verder wordt er ook in Hoog Catharijne te Utrecht geevangeliseerd. Een bijzondere ervaring en geweldige kans om midden in dit grote winkelcentrum te mogen evangeliseren!

Lees verder